JAK WYSTARTOWAĆ?

KROK 1: REJESTRACJA
Aby zgłosić swój udział w wyścigu Nutella Mini Tour de Pologne należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny on-line, a następnie wydrukować go i dać do podpisu jednemu z rodziców/opiekunów prawnych.
Należy pamiętać, że formularz będzie nam potrzebny w dniu startu! 

KROK 2: DZIEŃ STARTU
W dniu wyścigu na dwie godziny przed startem należy zgłosić się do Komisji Sędziowskiej w miasteczku wyścigu.Komisji należy przedstawić: 
- podpisany przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych formularz rejestracyjny
- dokument tożsamości zawodnika (np. legitymacja szkolna), potwierdzający jego wiek

Co ważne, zawodnikowi musi towarzyszyć osoba dorosła.

Po potwierdzeniu dokumentów przez Komisję Sędziowską każdy zawodnik otrzymuje:
- koszulkę oraz czapeczkę kolarską
- bidon 
- numer startowy oraz chip do pomiaru czasu

KROK 3: START
Na linii startu zawodnicy ustawiają się w odpowiednim, określonym przez Organizatora wyścigu czasie - nie za wcześnie, nie za późno. Informacji o dziennym harmonogramie startów należy szukać w zakładce PROGRAM. Należy pamiętać, aby zawodnik był wyposażony w określony w REGULAMINIE wyścigu sprzęt sportowy. 

KROK 4: DEKORACJA
Kilka minut po zakończeniu wyścigu ogłaszane bedą wyniki oraz dokładna godzina dekoracji. 
Po zakończeniu wyścigu każdy z zawodników musi oddać Komisji Sędziowskiej chip do pomiaru czasu.