Program

KRAKÓW 18.07.2016

8:50 – Zbiórka zawodników, potwierdzenie startu, pobranie numerów: Kraków, Rynek.

10:50 - Zbiórka zawodników na starcie: Kraków, Rynek.
11:00 - Start ostry:
I kat. 1 runda x 4 km
II kat. 1 runda x 4 km
11:50 - Przyjazd na metę zawodników: Kraków, Rynek.
13:35 – Dekoracja zawodników.